Líska obecná

Corylus avellana, L.

Pro lísku sledujeme tyto jarní a podzimní fenofáze:
 
Jarní fenofáze
 
Podzimní fenofáze
 
Středně velký, kulovitý keř, 2–8 m vysoký, s větvemi o průměru do 30 cm. Koruna je široká, větvení dvouřadé. Borka je hnědošedá, hladká. Pupeny jsou vejcovité, kryté mnoha zelenými až načervenalými šupinami. Střídavé listy jsou okrouhle obvejčité, často poněkud nesouměrné, 7 – 12 cm dlouhé, hrubě dvojitě pilovité až mělce laločnaté, špičaté, na bázi srdčité, na líci řídce a na rubu hustě chlupaté. Samčí květy jsou sdruženy v jehnědovitém květenství za květu až 10 cm dlouhém, samičí květy v pupenovitých obalech, z nichž na jaře vyčnívají pouze červenavé blizny. Líska kvete brzy z jara (před olistěním), v některých letech již v únoru.  Plodem je oříšek.
 
Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.
 
Foto: Jan David Reitschläger