Opad listů 100%

Opad listů 100% - jedná se o druhý stupeň opadu, kdy 100% listů je opadaných. Při odečtu hladiny 100% se zanedbává výskyt často dosud zelených nebo teprve žloutnoucích skupinek listů na opožděných výhonech.

U olše lepkavé a někdy i jiných dřevin (např. jasan) dochází často k velmi náhlému opadu listí během jednoho až dvou dní (obvykle v reakci na výskyt mrazu). Data nástupu mohou být proto pro 10% i 100% opadu totožná.