O projektu

Za webovým portálem www.fenofaze.cz stojí dvě vedoucí instituce Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Český hydrometeorologický ústav.

Spolupracující instituce, díky které probíhají klíčové aktivity ve sběru dat je Mendelova univerzita v Brně.

Sběr fenologických dat probíhá již od podzimu roku 2013 a to díky intenzivní píli studentů Mendelovy univerzity v Brně, kteří v rámci svých semestrálních prací monitorují fenologické fáze a vytvářejí tak bohatou databázi dat. Velké poděkování proto patří právě studentům a jejich vyučujícím.

Tým, který stojí za těmito webovými stránkami, vznikl díky finanční podpoře projektu Intersucho, který probíhá od srpna roku 2012, nicméně staví na více než 10 letech výzkumů v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Navazujeme tak na několik projektů financovaných především Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národní agenturou pro zemědělský výzkum, Evropskou komisí a Grantovou agenturou ČR.