Počátek kvetení 10% (PK10)

Počátek kvetení 10% - pozoruje se u všech vybraných dřevin. U lísky, olše, břízy a buku se sledují pouze samčí květenství.

Květy jsou rozevřené (jehnědy či šištice rozvolněné), prašníky jsou viditelné, alespoň některé z nich se právě otevírají a uvolňují pyl. V některých letech dochází koncem léta a na podzim k tzv. druhému rozkvětu.

Zaznamenává se stav, kdy na jednotlivé rostlině odpovídá popisu 10 % květů.