Jaro 2023

Lesní rostliny

Ovocné plodiny

Polní plodiny

Profesionální monitoring

Pozorujeme na133lokalitách, z toho 2 dřevin a 102 plodin
Sledujeme151Fenologických fází
Je nás49Pozorovatelů
Máme4.547Dokončených projektů pozorování
Pozorujte s námi fenofáze různých druhů a budujte tento web. Chci se stát pozorovatelem >

Novinky

25.5.2023

Žlutá pole řepky zezelenala

 Jasně viditelné žluté kvetení řepky ozimé se postupně v naší krajině proměnilo a pole jsou nyní opět zelená. Fenologická proměna patrná na první pohled byla potvrzena i řadou našich responendtů, kteří v druhé polovině května plošně hlásili končící kvetení řepky. 

19.5.2023

Keře obsypané bílými květy

 Aktuálně sledujeme kvetení různých volně rostoucích keřů - na lokalitách jižní Moravy v lužních oblastech aktuálně můžeme pozorovat bíle kvetoucí keře - různé druhy hlohů nebo kalin. Aktuálně se také hojně vyskytují nenápadně kvetoucí brsleny s drobnými zelenými květy. 

14.5.2023

Řepky plně kvetou, začínají vzcházet kukuřice

 Díky respondentům portálu Intersucho.cz víme, co se děje na poli a jaké fenofáze aktuálně probíhají. Žlutá pole řepky ozimé jsou nyní patrná v krajině a i respondenti potvrzují plné kvetení, případně již hlásí konec kvetení. Druhým ozimem, který sledujeme je pšenice ozimá, kde aktuálně již z několika málo lokalit máme zprávy o metání porostů (tzn. objevuje se na rostlině květenství). Na jaře založené pozemky s kukuřicí nyní naznačují počátek vzcházení . 

8.5.2023

Chladné jaro zpomaluje růst vegetace

Po rychlém nástupu brzkých fenologických fází na počátku jara (v druhé polovině března) se nyní díky průměrným nebo podprůměrným teplotám zpomaluje rozvoj sledovaných dřevin. U lip, habrů a dubů sledujeme plné olistění nebo postupný růst listů. Jasany vyrašily a nyní pozvolna pokračuje další růst listů. Sledujeme kvetení keřů - aktuálně kvetou hlohy, začaly kvést šeříky. Pozorujeme hnízdění sýkor a lejsků.