Žloutnutí listů 10%

Žloutnutí listů 10% - pozoruje se u všech druhů dřevin s výjimkou borovice lesní a olše lepkavé. Nesmí se zaměňovat s patologickým žloutnutím, které je projevem výskytu chorob, škůdců či jiných nepříznivých faktorů vnějšího prostředí.

10 % listů na stromě zežloutlo (zhnědlo či jinak se probarvilo).