Náš tým

Vedoucí projektu

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Miroslav Trnka se v rámci své vědecké práce dlouhodobě věnuje studiu sucha v minulosti, projekcemi pro 21. století a monitoringem aktuálních dopadů sucha zejména v zemědělském sektoru. Nedílnou součástí jeho práce je studium dopadů změny klimatu a také využití růstových modelů a experimentů pro ověření základních parametrů českého zemědělství v nejbližších dekádách.
Myšlenku monitoringu fenologie a fenologických fází podporuje v rámci své pedagogické činnosti na Mendelově univerzitě v Brně a podílí se na vedení celého projektu. V minulosti inicioval znovu založení fenologické sítě díky spolupráci se studenty VŠ a dále se podílel nebo vedl několik vědeckých fenologických publikací.

Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

Lenka Hájková je absolventkou dříve Vysoké školy zemědělské, nyní České zemědělské univerzity v Praze, doktorát získala v oboru fyzické geografie na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci své profese se věnuje fenologii a agrometeorologii na ČHMÚ. Spravuje fenologickou síť dobrovolnických pozorovatelů, stará se o mezinárodní fenologické zahrádky (IPG), je zapojena do mezinárodní fenologické spolupráce PEP725 a fenologického výzkumu. V disertační práci vyhodnocovala fenologické poměry v okolí stanice Tušimice a byla hlavní řešitelkou projektu Atlas fenologických poměrů Česka.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

Lenka Bartošová se v rámci své vědecké činnosti věnuje studiu fenologie a fenologických fází v závislosti na měnícím se klimatu. Od roku 2014 provozuje a vede monitoring fenologických fází díky spolupráci se studenty Mendelovy univerzity v Brně. Jejím cílem je rozšířit monitoring mezi další zájmové skupiny a dobrovolníky.
Další její vědecká práce zahrnuje studium dopadů sucha na zemědělství, které je založeno na pravidelném monitoringu dopadů sucha na právě pěstované plodiny díky spolupráci se stovkami českých zemědělců.

Další lidé v projektu

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Petr Štěpánek se dlouhodobě zabývá zpracováním klimatologických údajů od kontroly kvality dat přes homogenizaci, časovou a prostorovou analýzu těchto řad (včetně interpolací) až po zpracování výstupů klimatických modelů. Pro tyto účely aplikuje již ověřené nebo nové postupy a vytváří softwarový nástroj použitelný pro širší vědeckou komunitu (AnClim, ProClimDB).

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Pavel Zahradníček je absolventem Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU, doktorát získal v oboru fyzické geografie. Tématem jeho disertační práce byl vztah změny klimatu a fenologie révy vinné. V současnosti se zabývá kontrolou kvality dat, homogenizace, tvorbou technických řad, analýzou časových řad a zpracováním výstupu klimatických modelů.

Dr. Ing. Martin Možný

Dr. Ing. Martin Možný

ÚstavMartin Možný je odborníkem v oblasti klimatologie a agrometeorologie. Zabývá se interakcemi mezi atmosférickými procesy a živými organismy a klimatickými změnami v půdě. Věnuje se také praktickému využití digitálních fotoaparátů a infračervených IP kamer pro fenologická pozorování.

Ing. Petra Dížková

Ing. Petra Dížková

Petra Dížková je absolventkou oboru Všeobecné zemědělství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V závěrečné práci se věnovala analýze fenologického vývoje na lokalitách jižní Moravy. V současné době je zaměstnankyní Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v.v.i. a zabývá se fenologickým monitoringem ptačích populací a rostlin, zpracovává historická fenologická data pocházející z výzkumné činnosti pana docenta Ing. Zdeňka Bauera, CSc. a zapojuje se do spolupráce se studenty Mendelovy univerzity v rámci fenologického monitoringu.