Chci být pozorovatelem - FAQ

Přejete si být fenologickým pozorovatelem a během fenologické sezóny s námi sdílet Vámi napozorované fenologické údaje? Jste zde poprvé? Zajímá Vás, proč se vůbec fenologickým pozorovatelem stát a co Vám to přinese? Potřebujete se seznámit s technikou pozorování a dozvědět se, jak správně metodicky postupovat? Pročtěte si, prosím, následující informace, které Vám přinesou podrobné informace o celém procesu pozorování a sdílení fenologických dat.

Jak se na těchto stránkách pohybovat a jak probíhá registrace a následné zakládání fenologických pozorování?

 1.  nejdříve, prosím, proveďte registraci, tak se budete moci zapojit do fenologického monitoringu;
 2. po registraci vyčkejte na potvrzení Vašeho účtu administrátorem, o čemž budete informování emailem, který jste uvedli během registrace;
 3. po úspěšné registraci a jejím přijetí administrátorem se můžete přihlásit do členské sekce a založit si vlastní fenologická pozorování;
 4. po přihlášení klikněte na „nové pozorování“ a ze seznamu nabízených druhů vyberte vždy jen jeden rostlinný druh, který budete pozorovat (seznam nabízených druhů si můžete kdykoliv prohlédnout);
 5. pokud si přejete pozorovat více druhů je nutné vždy založit nové pozorování, tzn. sleduji například celkem 3 stromy a 2 obilniny a tak si postupně založím 5 pozorování, pro každý druh zvlášť;
 6. během zakládání nového pozorování specifikujte informace o lokalitě, na které sledujete fenologický vývoj a dále sdílejte svá napozorovaná fenologická data během fenologického roku.
 
Do monitorování a sdílení termínů fenologických fází se můžete zapojit kdykoliv během roku . Již proběhnuté fenofáze můžete zadávat zpětně a nebo se připojit průběžně a sledovat právě probíhající fenofáze.

Metodika pozorování lesních dřevin

 1. Zkontrolujte si, prosím, nejdříve jaké fenologické fáze je potřeba pro Vámi zvolené rostlinné druhy sledovat;
 2. Pro pozorování vyberte zpravidla pět, nejméně však tři jedince daného druhu na jedné lokalitě; je naprosto nezbytné po celou dobu sledovat a zapisovat fenologické údaje o zvoleném druhu a neměnit sledované zástupce ani v rámci stejného rodového či druhového názvu. Pokud zvolíte skupinu stromů a začnete sledovat fenologický vývoj, není možné ji během doby zaměnit za jiného zástupce či jinou skupinku zástupců na jiné lokalitě;
 3. Nástup fenofází se nejprve zjišťuje pro jednotlivé druhy, termín fenofáze je pak údaj platný pro všechny sledované zástupce (ideálně pět zástupců, minimálně tři jedinci). Často fenofáze nastupují u všech zástupců ve stejný den, někdy však mohou být zjištěny až několikadenní rozdíly. V takovém případě se jako nástup fenofáze u daného druhu stanovuje den, ve kterém příslušné fenofáze dosáhla již alespoň polovina celkového počtu rostlin v pokusu.
 4. Zvolené zástupce se pokuste navštěvovat co nejčastěji (ideálně 3-4x týdně), zvláště v období, kdy bude zřejmé, že nastanou fenologické fáze, jejichž termíny bychom od Vás rádi získali;
 5. Zaznamenávejte, prosím, vývoj Vámi sledovaných druhů také pomocí fotografií, pokud je to pro Vás možné. Fotografii z termínů fenologických fází potom budete moci sdílet v rámci Vašeho pozorování v registrované části. Fotografie doplní Váš monitoring a nám budou sloužit jako podpůrná a doplňující informaci k Vámi stanoveným termínům fenofází. Fotografie se při vkládání v registrované části vždy automaticky ořezávají na střed. Proto, prosíme a zároveň doporučujeme vždy hlavní sdělení fotografie (např. rašící pupeny, květenství nebo celý strom) vyfotit na střed fotografie;
 6. Pokuste se, prosím, vyhledat a pozorovat zástupce, jejichž klimatické podmínky budou co nejpřirozenější (jedinec se bude vyskytovat v lese, na louce, na kraji pole, ve stromořadí, v krajině, v parku, lesoparku, obecně v přirozených ekosystémech). Pokuste se vyhnout místům zřetelně narušeným průmyslovou, stavební či těžební činností. Při vyhledávání rostlin pro pozorování je žádoucí orientovat se na místa (lokality), kde se pospolitě vyskytuje větší počet pozorovaných druhů rostlin (ideálně pět, minimálně tři pro fenologické pozorování). Není-li však jiná možnost, vyhoví i lokalita, kde ve vhodných podmínkách roste alespoň jeden zvolený druh.

Metodika pozorování ovocných plodin

 1. Zkontrolujte si, prosím, nejdříve jaké fenologické fáze je potřeba pro révu vinnou sledovat;
 2. Pro pozorování vyberte optimálně pět až patnáct rostlin, v případě nouze však může být tento počet nižší;
 3. Nástup fenofází se nejprve zjišťuje pro jednotlivé druhy, termín fenofáze je pak údaj platný pro všechny sledované zástupce (kterých je ideálně pět až patnáct). Často fenofáze nastupují u všech zástupců ve stejný den, někdy však mohou být zjištěny až několikadenní rozdíly. V takovém případě se jako nástup fenofáze u daného druhu stanovuje den, ve kterém příslušné fenofáze dosáhla již alespoň polovina celkového počtu rostlin v pokusu.
 4. Zvolené zástupce se pokuste navštěvovat co nejčastěji (ideálně 3-4x týdně), zvláště v období, kdy bude zřejmé, že nastanou fenologické fáze, jejichž termíny bychom od Vás rádi získali;
 5. Zaznamenávejte, prosím, vývoj Vámi sledovaných druhů také pomocí fotografií, pokud je to pro Vás možné. Fotografii z termínů fenologických fází potom budete moci sdílet v rámci Vašeho pozorování v registrované části. Fotografie doplní Váš monitoring a nám budou sloužit jako podpůrná a doplňující informaci k Vámi stanoveným termínům fenofází. Fotografie se při vkládání v registrované části vždy automaticky ořezávají na střed. Proto, prosíme a zároveň doporučujeme vždy hlavní sdělení fotografie (např. rašící pupeny, květenství nebo celý strom) vyfotit na střed fotografie;
 6. Rostliny, které zařadíte do jednoho pozorování musí být stejné odrůdy, stáří a odnože. Předpokládá se také stejná agrotechnika (tedy řez, výživa, kultivace, ochrana).
   

Metodika pozorování polních plodin

 1. Zkontrolujte si, prosím, nejdříve jaké fenologické fáze je potřeba pro Vámi zvolené polní plodiny sledovat;
 2. Pro pozorování vyberte optimálně plochu cca 5x5 m a to na okraji porostu, aby nedocházelo k poškozování plodin během jejich růstu. Lokalitu jednou vybrané plodiny již neměňte;
 3. Zvolené zástupce se pokuste navštěvovat co nejčastěji (ideálně 3-4x týdně), zvláště v období, kdy bude zřejmé, že nastanou fenologické fáze, jejichž termíny bychom od Vás rádi získali;
 4. Zaznamenávejte, prosím, vývoj Vámi sledovaných druhů také pomocí fotografií, pokud je to pro Vás možné. Fotografii z termínů fenologických fází potom budete moci sdílet v rámci Vašeho pozorování v registrované části. Fotografie doplní Váš monitoring a nám budou sloužit jako podpůrná a doplňující informaci k Vámi stanoveným termínům fenofází. Fotografie se při vkládání v registrované části vždy automaticky ořezávají na střed. Proto, prosíme a zároveň doporučujeme vždy hlavní sdělení fotografie (např. rašící pupeny, květenství nebo celý strom) vyfotit na střed fotografie;
 5. Pozorování provádějte na pozemcích, které jsou na daném katastru typicky využívány jako orná půda.
   

Co je termín první návštěvy a proč ho mám sledovat?

Termín první návštěvy je datum, kdy vybrané druhy vyhledáte/navštívíte poprvé a v podstatě tak zahájíte svá pozorování. Jedná se spíše o tzv. technickou fenologickou fázi, která označuje pomyslný start Vašeho monitoringu. Termín první návštěvy nemusí být shodný s žádným termínem fenologické fáze. Je možné, že sledovaný druh vyhledáte již například během února a tehdy stanovíte termín první návštěvy a s aktivním fenologickým monitoringem pak začnete například v dubnu, kdy budete pozorovat fenofázi rašení. Důvodem, proč tuto technickou fenologickou fázi stanovovat, je možnost sledovat v jakém stavu vývoje byl vybraný zástupce na začátku Vašeho pozorování (v ideálním případě tento stav popíšete fotografií) a zároveň nám tak sdělujete, kdy jste se do monitoringu aktivně zapojili.

Co jako aktivní pozorovatel získám?

Jako naši aktivní fenologičtí pozorovatelé budete moci průběžně sledovat, kdy nastupují fenologické fáze, které zaznamenali Vaši kolegové, tedy naši další pozorovatelé zapojení do této fenologické sítě. Budete se tak moci podívat, kdy například kvete řepka v ostatních krajích, a nebo kdy se olisťují stromy na ostatních lokalitách (na místech, kde budou sledovat fenologii další pozorovatelé). Zároveň se v členské sekci vždy dostanete k tzv. závěrečným zprávám, ve kterých pro Vás připravíme přehled právě proběhnuvší fenologické sezóny, ve které budou zapracované i Vámi napozorované fenologické údaje.

Co se bude dále dít s daty, které napozoruji?

Po ukončení Vašich pozorování (tzn. po Vašem vyplnění a odeslání dat) budou údaje staženy a uloženy administrátorem a dále se s nimi bude zacházet v rámci vědeckého zpracování dat. Na konci každé fenologické sezóny budou i z Vašich uzavřených projektů zpracovány výsledky, které Vám budou nabídnuty k dispozici (bude možné si je stáhnout na těchto stránkách). Fenologická data, která s námi budete sdílet, budou částečně k nahlédnutí dalším zaregistrovaným pozorovatelům, kteří si založí svá vlastní fenologická pozorování. Ostatní uvidí Vámi zadané termíny fenologických fází a místo na mapce, kde právě Vy svůj fenologický monitoring provádíte. Více informací nikdo další neuvidí.

Co dál po skončení fenologické sezóny?

Po uzavření všech Vašich fenologických projektů budou Vaše fenologická data odeslána administrátorem k dalšímu zpracovávání. Souhrnné výsledky Vám budou k dispozici na těchto stránkách o čemž budete informování emailem. Vaše registrace bude stále platná, jakmile se bude blížit další fenologická sezóna v následujícím roce, budete si moci opět založit další nové fenologické projekty pro stejné či jiné druhy podle Vaší volby a v monitoringu tak pokračovat v dalším roce.

Proč vůbec sledovat fenologii rostlinných druhů?

Předpokládanou hlavní oblastí uplatnění tohoto druhu údajů je vedle lesnictví a zemědělství též medicína (zejména alergologie), péče o krajinu a vědecké obory jako klimatologie a studium změny klimatu, botanika a ekologie. Fenologické údaje zde představují základní prostředek pro datování sezónních změn v biosféře a uplatňují se tak významně při studiu podnebí, jeho kolísání a změny, včetně vlivů na vývoj a ekologickou stabilitu lesů a živých organizmů vůbec.

Kompletní fenologické návody pro lesní rostliny a ovocné a polní plodiny jsou Vám k dispozici ke stažení a jsou uzpůsobeny tak, aby Vám přinesli kompletní a detailní informace potřebné k monitoringu druhů v rámci tohoto webu.

Metodika lesních rostlin

Metodika ovocných plodin

Metodika polních plodin