Dlouhodobé řady

Dlouhodobý fenologický monitoring v letech 1951 - 2024

Na lokalitách jižní Moravy monitorujeme nástupy fenologických fází vybraných druhů. Díky dlouhodobému měřítku je patrná změna v termínech fází a jejich posun do dřívějšího data.

U bylin monitorujeme posun fenologických fází v průměru o 12 dní od roku 1961 do současnosti, ovšem pozorujeme výzanmnou mezidruhovou variabilitu.

Keře uspíšily nástupy fenofází v průměru o 14 dní.

Stromy lužních lesů změnily termíny svých fenofází v průměru o 9 dní.

U ptačí populace (konkrétně sýkora koňadra) pozorujeme posun v průměrném termínu kladení vajíček *o 10 dní.**

Letošní teplotně nadprůměrné podmínky konce zimy a počátku jara významně uspíšily nástupy fenologických fází - u všech monitorovaných druhů nastoupily fenologické fáze v dřívějším termínu (oproti dlouhodobému průměru), u řady druhů jsme monitorovali rekordní nástupy fenofází.

bylina keř strom sýkora