Dlouhodobé řady

Dlouhodobý fenologický monitoring v letech 1961 - 2021

Na lokalitách jižní Moravy monitorujeme nástupy fenologických fází vybraných druhů. Díky dlouhodobému měřítku je patrná změna v termínech fází a jejich posun do dřívějšího data.

U bylin monitorujeme posun fenologických fází v průměru o 14 dní od roku 1961 do současnosti.

Keře uspíšily nástupy fenofází v průměru o 13 dní.

Stromy lužních lesů změnily termíny svých fenofází v průměru o 9 dní.

U ptačích populací (konkrétně sýkora koňadra a lejsek bělokrký) pozorujeme posun v průměrném termínu kladení vajíček o 8 dní.

plicnik hloh obecny lipa jasan sykora