Opad listů 10%

Opad listů 10% - jedná se o první stupeň nástupu opadu, kdy 10% listů je opadaných. Tato fáze nastává zpravidla až poté, co všechny listy či jehlice zežloutnou, ale není to pravidlo. Je třeba vycházet jednak z úbytku listů v korunách sledovaných rostlin; jednak z množství listí na zemi. 

U olše lepkavé a někdy i jiných dřevin (např. jasan) dochází často k velmi náhlému opadu listí během jednoho až dvou dní (obvykle v reakci na výskyt mrazu). Data nástupu mohou být proto pro obě úrovně (i pro fenofázi 100% opadu listů) totožná.