Aktuální data

Pozorování fenologických projevů rostlin je dle klasických fenologických návodů uzavírán na konci fenologického podzimu, po kterém končí vegetační období a nastává fáze dormance nebo-li odpočinku. Fenologický podzim končí v druhé polovině listopadu a je určován například opadem listů u jabloní nebo dubů. S ohledem na klimatický vývoj v České republice, kdy dlouhodobě sledujeme nárůst průměrné denní teploty a zároveň očekáváme stejný/podobný trend i v budoucnu, jsme se rozhodli neukončovat monitorování fenologických fází polních plodin během zimy. Chceme tímto zaznamenat specifika konkrétních roků a sledovat, jak narůstající teplota může měnit vývoj rostlin i v zimních měsících.

Aktuální data roku 2020 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 22. 11. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 15. 11. do 22. 11.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá, pšenice ozimá - na většině lokalit aktuálně probíhají fenofáze vzcházení. V případě pšenice ozimé i řepky ozimé již byly zaznamenány i fenofáze následující po vzcházení a to počátek prodlužovacího růstu u řepky a fenofáze počátek odnožování u pšenice.

repka psenice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 7 – 9 %. Tyto sumy v tomto týdnu už nerostly, jelikož průměrné teploty vzduchu byly pod hranicí 5°C. Například v roce 2017 a 2018 se již průměrné teploty nad 5°C vyskytovaly také sporadicky.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 30. 11. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

sumy teplot

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice

sumy teplot sumy teplot sumy teplot sumy teplot