Aktuální data

Fenologie

Aktuální data roku 2020

briza raseni olisteni psenice vzchazeni psenice sloupkovani

Aktuální data roku 2020 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 18. 10. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 11. 10. do 18. 10.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá, pšenice ozimá - na většině lokalit aktuálně probíhají fenofáze vzcházení. Výjimku tvoří okres Opava, kde nastupují fenofáze "počátek prodlužovacího růstu" v případě řepky a fenofáze "počátek odnožování" v případě pšenice ozimé.

repka psenice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 6 – 7 %.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 26. 10. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

sumy teplot

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice

sumy teplot sumy teplot sumy teplot sumy teplot