Aktuální data

Fenologie

Aktuální data roku 2020

briza raseni olisteni psenice vzchazeni psenice sloupkovani

Aktuální data roku 2020 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 2. 8. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 26. 7. do 2. 8.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá - ve sledovaném období pozorovatelé zaznamenávají na většině území sklizňovou zralost.

Pšenice ozimá - ve sledovaném období již převažovala fenofáze ´sklizeň´, na několika lokalitách je pak stále hlášena žlutá zralost.

Kukuřice na zrno - ve sledovaném týdnu převažuje fenofáze metání. repka psenice kukurice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 4-5 %. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 4-6 dnů. Stav je tedy podobný jako v minulém týdnu.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 3. 8. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

sumy teplot

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice

sumy teplot sumy teplot sumy teplot sumy teplot