Aktuální data

Fenologie v roce 2023

Teplotně nadprůměrné počasí v první polovině ledna přineslo vhodné podmínky pro první jarní rostliny, kterým pro růst či kvetení dostačují teploty nad 5°C po poměrně krátkou dobu. Na lokalitách na jižní Moravě jsme proto zaznamenali počínající kvetení lísek již v první polovině ledna. Sněženky začaly rašit také během ledna a první květy byly zaznamenány v polovině února.

Nadprůměrné teploty v druhé polovině března potom urychlily rašení listových pupenů stromů. Zaznamenali jsme proto vyrašení harbů a jilmů v nejdřívějších možných termínech od roku 1951 (tedy nejdřívější nástup za posledních 73 let). Maximální odpolední teploty v tuto dobu také urychlily kvetení meruněk, které byly následně z velké části (a někde i ze 100%) zničeny ranními mrazíky.

21.3. vykvetly na jižní Moravě meruňky (Prunus armeniaca) a v následujících dnech díky teplému počasí hojně kvetly. 29. 3. byly všechny květy na sledovaných stromech zničeny mrazem a pesimistické předpovědi portálu agrorisk.cz tak byly bohužel naplněny.

merunka

Vyrašení habrů obecných (Carpinus betulus) monitorujeme na několika lokalitách a v letošním roce byly první vyrašené listy zaznamenány ještě před příchodem astronomického jara (konkrétně 16. 3.), čímž se tento termín řadí k nejčasnějším nástupům této fenofáze. Na další lokalitě bylo rašení habru monitorováno před začátkem astronomického jara jen ve třech konkrétních letech (v roce 2014, 2020 a letos) a to od roku 1951.

habr

V průběhu dubna jsme sledovali zpomalení vývoje díky průměrným a nebo podprůměrným teplotám. Poměrně dlouho jsme díky tomu sledovali kvetení bylin (které díky chladným podmínkám neodkvétaly), dále jsme sledovali kvetení třešní, trnek, postupně jsme zaznamenávali hnízdění ptačích populací, které je v tomto roce výrazně proměnlivé. Během května jsme dopozorovávali kvetení vybraných keřů - různých druhů hlohů, brslenů a kalin. U jasanů a dubů v průběhu první poloviny května probíhalo postupné olisťování. V druhé polovině května sledujeme kvetení posledního keře, které dlouhodobě sledujeme - svídy krvavé.

Fenologie polních plodin

Díky spolupráci s respondenty portálu Intersucho monitorujeme také fenofáze polních plodin. K datu 21. 5. 2023 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 14. 5. do 21. 5.) monitorují zpravodajové fenofáze pšenice ozimé, která je aktuálně ve fázi metání. Řepka ozimá je aktuálně ve fázi konce kvetení.

pšenice řepka

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ty se díky chladnějšímu dubnu i většiny května celkem propadají dolů, ale stále jsou nadprůměrné a v předstihu okolo 5-9 dnů.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 29. 5. 2023, počítána od 1. 1. 2023.

graf graf graf graf graf