Aktuální data

Únor 2024

V době vegetačního klidu probíhá z hlediska fenologického monitoringu období tzv. fenologické zimy. V klimatických podmínkách České republiky zamrzá půda a za obvyklých podmínek vegetace zůstává v klidu.

Teplotně nadprůměrné počasí na přelomu ledna a února a během celého února nicméně urychlilo růst sněženek, které monitorujeme na lokalitách jižní Moravy. V prvním únorovém týdnu proto již vidíme rostoucí rostliny sněženek. V sobotu 10. 2., kdy byly opět dosažené nadprůměrné teploty (až 15°C) jsme zaznamenali první otevřené květy.

V současné době také kvetou lísky obecné - otevřené jehnědy lísek aktuálně práší pyl. Začaly kvést dříny obecné (kvetoucí drobnými žlutými kvítky ještě před olistěním) - jedná se o nejdřívější počátek kvetení za posledních 15 let (obvykle jsme počátek kvetení zaznamenávali až v polovině března).

Pozorně monitorujeme habry obecné, jilmy nebo javory a termíny vyrašení listových pupenů - v loňském roce jsme zaznamenali rekordní nejdřívější termíny těchto fenofází (bylo to v druhé polovině března). Nyní pečlivě sledujeme habry obecné, u kterých již několik dní vidíme růst listových pupenů, které se protahují, zvětšují a postupně zbarvují do zelena. Pupeny sledujeme již od poloviny února a růst je zde patrný, nicméně změny pozorujeme postupné a pomalé, což odpovídá faktu, že rašení u habrů probíhá obvykle až v prvním týdnu v dubnu.

Aktuálně sledujeme květy meruněk, u kterých je patrný poměrně rychlý růst květních pupenů. Jedná se o odrůdu Velkopavlovickou (stará odrůda, poloraná) a poupata jsou zatím zavřená. Nicméně udrží-li se teplé počasí (což dle předpovědi zatím tak vypadá) tak by k postupnému růstu poupat a následnému kvetení mohlo dojít poměrně brzy.

Na jedné z našich dlouhodobých lokalit sledujeme kvetení prvních jarních bylin (již od roku 1951) - jedná se o květy plicníku lékařského. V tomto roce se jedná o čtvrtý nejdřívější termín kvetení (dříve kvetení nastalo pouze v letech 1998, 2007 a 2014, kdy byly první květy zaznamenány již 18. a 20. února a nebo pouze o den dříve v případě roku 1998). Průměrný termíny fenofáze prvního květu je obvykle 22. 3. a od roku 1951 vidíme posun této fáze do dřívější doby o 17 dní za celou dobu pozorování (tedy za 74 let).

Dále v současné době raší na jižní Moravě listy hlohů nebo začínají kvést zlatice.

Sněženky, 10. 2. 2024: snezenky

Dříny, 19. 2. 2024: driny

Habr obecný, prodlužující se pupen, 28. 2. 2024: habr

Meruňky, foto vlevo - 21. 2., foto vpravo - 28. 2. 2024: merunky

Plicníky, 28. 2. 2024: plicniky

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Díky velmi teplému únoru se už objevují dny, které překračují tyto hodnoty. Momentálně je tato suma 4-5krát vyšší než je obvyklé a tyto sumy se čekají zhruba o 40 dnů později.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 26. 2. 2024, počítána od 1. 1. 2023.

graf graf graf graf graf