Aktuální data

Fenologie v roce 2022

Po poměrne teplém začátku fenologického předjaří, kdy jsme kvetení sněženek a lísek zaznamenali v první polovině února, následně březnové chladnější periody zpomalily rašení i kvetení a během dubna pozvolna nastupovaly jednotlivé fenofáze sledovaných druhů. V první polovině dubna začaly rašit habry, javory babyky a duby. Proběhlo kvetení trnek a kvetly populace bylin (sasanky, dymnivky a plicníky). V druhé polovině dubna jsme dále zaznamenali hnízdění populací sýkory koňadry a rašení lísky. Na přelomu dubna a května probíhalo rašení lip. V květnu jsme pozorovali kvetení hlohů.

Pšenice ozimá je aktuálně ve fázi metání na téměř všech sledovaných lokalitách a řepka ozimá po odkvětu přechází postupně ke zralosti. Kukuřice aktuálně prochází fází prodlužovacího růstu.

Průběh rašení dubu: dub Foto: P. Dížková

Průběh rašení habru: habr Foto: P. Dížková

Průběh kvetení trnky: trnka Foto: P. Dížková

Průběh rašení javoru babyky: babyka Foto: P. Dížková

Průběh rašení lípy: lípa Foto: P. Dížková

Hnízdění sýkory koňadry (samička sedící na vejcích, kropenatá vajíčka sýkory a několik dní stará mláďata): sykora Foto: P. Dížková

Aktuální informace o polních plodinách

K datu 12. 6. 2022 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 5. 6. do 12. 6.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz termíny fenologických fází:

pšenice řepka kukuřice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Teploty vzduchu jsou nyní v předstihu až o 9 dnů. Větší teplotní suma oproti dlouhodobým hodnotám je v Čechách než na Moravě. Meziročně byl uplynulý týden překvapivě mírně chladnější.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 20. 6. 2022, počítána od 1. 1. 2022.

mapa

graf graf graf graf graf