Aktuální data

Pozorování fenologických projevů rostlin je dle klasických fenologických návodů uzavírán na konci fenologického podzimu, po kterém končí vegetační období a nastává fáze dormance nebo-li odpočinku. Fenologický podzim končí v druhé polovině listopadu a je určován například opadem listů u jabloní nebo dubů. S ohledem na klimatický vývoj v České republice, kdy dlouhodobě sledujeme nárůst průměrné denní teploty a zároveň očekáváme stejný/podobný trend i v budoucnu, jsme se rozhodli neukončovat monitorování fenologických fází polních plodin během zimy. Chceme tímto zaznamenat specifika konkrétních roků a sledovat, jak narůstající teplota může měnit vývoj rostlin i v zimních měsících.

Aktuální data roku 2021 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 14. 2. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 7. 2. do 14. 2.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá, pšenice ozimá - na většině lokalit byly během podzimu zaznamenány fenofáze vzcházení a jejich fáze probíhají doposud během zimy. V případě pšenice ozimé i řepky ozimé již byly zaznamenány i fenofáze následující po vzcházení a to počátek prodlužovacího růstu u řepky a fenofáze počátek odnožování u pšenice.

řepka pšenice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 28. 12. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

graf graf graf graf graf

mapa