Aktuální data

Fenologie

Aktuální data roku 2020

briza raseni olisteni psenice vzchazeni psenice sloupkovani

Aktuální data roku 2020 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 13. 9. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 6. 9. do 13. 9.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá - aktuálně jsou monitorovány podzimní fenofáze nově založených porostů a ve sledovaných okresech probíhá vzcházení.

Kukuřice na zrno - ve sledovaném období probíhala na všech lokalitách fenofáze silážní voskové zralosti.

repka kukurice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 5-6 %. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 11-14 dnů. Oproti minulému týdnu je to další posun, tedy teploty vzduchu byly vyšší než dlouhodobý průměr.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 14. 9. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

sumy teplot

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice

sumy teplot sumy teplot sumy teplot sumy teplot