Aktuální data

Fenologie v květnu 2022

Po poměrne teplém začátku fenologického předjaří, kdy jsme kvetení sněženek a lísek zaznamenali v první polovině února, následně březnové chladnější periody zpomalily rašení i kvetení a během dubna pozvolna nastupovaly jednotlivé fenofáze. V první polovině dubna začaly rašit habry, javory babyky a duby. Proběhlo kvetení trnek a kvetly populace bylin (sasanky, dymnivky a plicníky). V druhé polovině dubna jsme dále zaznamenali hnízdění populací sýkory koňadry a rašení lísky. Na přelomu dubna a května probíhalo rašení lip. V květnu pozorujeme kvetení hlohů.

Pšenice ozimá je aktuálně ve fázi sloupkování na téměř všech sledovaných lokalitách. Řepka ozimá přechází z fáze prvních květů do plného kvetení. Z prvních lokalit máme sporadicky hlášené vzcházení kukuřice.

Průběh rašení dubu: dub Foto: P. Dížková

Průběh rašení habru: habr Foto: P. Dížková

Průběh kvetení trnky: trnka Foto: P. Dížková

Průběh rašení javoru babyky: babyka Foto: P. Dížková

Průběh rašení lípy: lípa Foto: P. Dížková

Hnízdění sýkory koňadry (samička sedící na vejcích, kropenatá vajíčka sýkory a několik dní stará mláďata): sykora Foto: P. Dížková

Aktuální informace o polních plodinách

V podmínkách měnícího se klimatu dále monitorujeme i během zimy a fenologického předjaří aktivitu polních plodin (pšenice ozimé, řepky ozimé a kukuřice). K datu 8. 5. 2022 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 1. 5. do 8. 5.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

pšenice řepka

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ty byly díky nadprůměrné zimě v předstihu, ale chladný počátek jara je velmi zbrzdil, ale vysoké teploty v uplynulém týdnu opět znamenaly zrychlený vývoj vegetace. Oproti dlouhodobému průměru 1981-2010 jsou v předstihu až o 7 dnů. Meziročně byl uplynulý týden teplejší o 2,7°C.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 16. 5. 2022, počítána od 1. 1. 2022.

mapa

graf graf graf graf graf