Aktuální data

Fenologie v roce 2023

Teplotně nadprůměrné počasí v první polovině ledna přineslo vhodné podmínky pro první jarní rostliny, kterým pro růst či kvetení dostačují teploty nad 5°C po poměrně krátkou dobu. Na lokalitách na jižní Moravě jsme proto zaznamenali počínající kvetení lísek již v první polovině ledna. Sněženky začaly rašit také během ledna a první květy byly zaznamenány v polovině února.

21.3. vykvetly na jižní Moravě meruňky a v tomto týdnu aktuálně hojně kvetou. Plné kvetení očekáváme díky teplému počasí do konce tohoto týdne. Portál agrorisk.cz, ale upozorňuje na významné riziko poškození jarními mrazíky právě v první polovině příštího týdne. Je proto potřeba sledovat předpověď.

merunka

Aktuálně monitorujeme kvetení prvních jarních bylin na všech monitorovaných lokalitách, jedná se o dymnnivky, sasanky, křivatce nebo plicníky.

Jako první začaly kvést křivatce (Gagea lutea), u kterých pozorujeme první květ i plné kvetení v populaci. Plné kvetení křivatce proběhlo na první jarní den, tedy 20. 3. V posledních pěti letech proběhlo plné kvetení dříve jen v roce 2020 (a to pouze jen o jediný den, tzn. 19. 3. 2020), v ostatních letech proběhlo plné kvetení vždy až později o to několik dní (na konci března v letech 2019 a 2022 až v průběhu prvních dvou týdnů v dubnu v letech 2018 a 2021).

krivatec

Vyrašení habrů obecných (Carpinus betulus) monitorujeme na několika lokalitách a v letošním roce byly první vyrašené listy zaznamenány ještě před příchodem astronomického jara (konkrétně 16. 3.), čímž se tento termín řadí k nejčasnějším nástupům této fenofáze. Na další lokalitě bylo rašení habru monitorováno před začátkem astronomického jara jen ve třech konkrétních letech (v roce 2014, 2020 a letos) a to od roku 1951.

habr

U dalších monitorovaných bylin (sasanky, dymnivky, plicníky) sledujeme počínající kvetení od 16. 3. Aktuálně teplé počasí bude i nadále akcelerovat rozvoj fenofází.

dymnivka plicník sasanka

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 20. 3. 2023, počítána od 1. 1. 2023.

mapa

graf graf graf graf graf