Aktuální data

JARO 2024

Teplotně nadprůměrné počasí trvající od konce ledna po celý únor a dále během března i dubna výrazně ovlivnilo fenologické načasování všech námi sledovaných druhů. Mnoho rostlinných druhů, které dlouhodobě sledujeme letos významně uspíšilo načasování fenologických fází a to v průměru o 17 - 20 dní vůči dlouhodobému průměru.

Jako první jsme pozorovali nástupy fenofází rašení listových pupenů u habrů obecných a to v rekordně časném termínu. Jedná se o překonání rekordního nástupu rašení z loňského roku, kdy tato fenofáze probíhala v druhé polovině března, letos vyrašení proběhlo v prvním březnovém týdnu.

Dlouhodobá řada pozorování rašení u habru obecného v období 1951 - 2024: dlouhodobě_habr

Základní fenologické fáze habru obecného (od rašení po plné olistění), foto: P. Dížková: habr

V rekordně časném termínu zahájila kvetení také meruňka (odrůda Velkopavlovická), jejíž nástupy kvetení sledujeme od roku 1961.

Dlouhodobá řada termínů fenologické fáze první květ u meruňky v letech 1961 - 2024: dlouhodobě_merunka

V průběhu druhé poloviny března postupně začaly rozkvétat monitorované byliny, které převažují v lužních lesích - sasanky pryskyřníkovité, dymnivky duté, plicníky lékařské a křivatce žluté. Zajímavostí letošního roku je u bylin souběžné kvetení jednotlivých druhů.

byliny

Výše zmíněné byliny a jejich kvetení doplnily i další druhy, které dlouhodobě monitorujeme - česnek medvědí a vraní oko čtyřlisté. I tyto druhy kvetly společně s ostatními, i když je u nich typický pozdější nástup kvetení (zejména u vraního oka) a to až o měsíc.

česnek

vraniOko

Během konce března a v průběhu dubna jsme v dřívějších termínech sledovali další dřeviny. Jedná se zejména o typický druh lužních lesů a to je dub letní, u kterého jsme zaznamenali rekordní nástupy monitorovaných fenofází.

Termíny rašení u dubu letního od roku 1951 do letošního teplotně nadprůměrného jara: dlouhodobě_dub

Základní fenologické fáze dubu letního, foto: P Dížková: dub

Mezi další sledované druhy patří i zástupci keřového patra, u kterých zaznamenáváme počátek a plné kvetení. I tyto druhy letos zahájily rašení listových pupenů a následně kvetení ve velmi časných termínech.

Termíny prvních květů u hlohu obecného od roku 1951 do letošního teplotně nadprůměrného jara: dlouhodobě_hloh

Pozorované fenologické fáze hlohu obecného (od prvních květů po plné kvetení), foto: P. Dížková: hloh

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Díky velmi teplému únoru a i relativně teplému březnu se už objevují dny, které překračují tyto hodnoty. Momentálně je tato suma o 60-70 % vyšší než je obvyklé a tyto sumy se čekají zhruba o 27 dnů později.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 20. 5. 2024, počítána od 1. 1. 2024.

graf graf graf graf graf