Aktuální data

Fenologie v roce 2022

Po poměrne teplém začátku fenologického předjaří, kdy jsme kvetení sněženek a lísek zaznamenali v první polovině února, následně březnové chladnější periody zpomalily rašení i kvetení a během dubna pozvolna nastupovaly jednotlivé fenofáze sledovaných druhů. V první polovině dubna začaly rašit habry, javory babyky a duby. Proběhlo kvetení trnek a kvetly populace bylin (sasanky, dymnivky a plicníky). V druhé polovině dubna jsme dále zaznamenali hnízdění populací sýkory koňadry a rašení lísky. Na přelomu dubna a května probíhalo rašení lip. V květnu jsme pozorovali kvetení hlohů.

Aktuálně probíhá tzv. silážní zralost a sklizeň u kukuřice (případně již byla kukuřice sklizena). Řepka ozimá byla na většině sledovaných plochách sklizena v první polovině července. Pšenice ozimá byla na většině sledovaných lokalitách sklizena v druhé polovině července. V případě obou ozimých plodin čekáme na termíny vzcházení, pro řepku ozimou máme první hlášení o počátku vzcházení.

Průběh rašení dubu: dub Foto: P. Dížková

Průběh rašení habru: habr Foto: P. Dížková

Průběh kvetení trnky: trnka Foto: P. Dížková

Průběh rašení javoru babyky: babyka Foto: P. Dížková

Průběh rašení lípy: lípa Foto: P. Dížková

Hnízdění sýkory koňadry (samička sedící na vejcích, kropenatá vajíčka sýkory a několik dní stará mláďata): sykora Foto: P. Dížková

Aktuální informace o polních plodinách

V podmínkách měnícího se klimatu dále monitorujeme i během zimy a fenologického předjaří aktivitu polních plodin (pšenice ozimé, řepky ozimé a kukuřice). K datu 18. 9. 2022 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 11. 9. do 18. 9.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

kukuřice řepka

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Teploty vzduchu jsou nyní v předstihu až o 30 dnů. Na většině území republiky je vyšší suma teplot o 200-300°C, což znamená hodnoty okolo 10 %. V porovnání s minulými roky jsme zatím výše než v letech 2020 a 2021 a na některých lokalitách dokonce i vyšší než v roce 2019. Teploty v minulém týdnu byly meziročně nižší o 3,5°C a také nižší než v letech 2018-2020. V roce 2020 byla teplota vzduchu dokonce vyšší o 7,9°C.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 26. 9. 2022, počítána od 1. 1. 2022.

mapa

graf graf graf graf graf