Aktuální data

Fenologie

Fenologie v lednu 2022
V období tzv. fenologické zimy monitoring fenofází neprobíhá. Fenologická zima je v rámci České republiky vymezena koncem fenologického podzimu (ten je určen opadem listů bezu černého, lípy srdčité a jeřábu obecného) a počátkem fenologického předjaří (kvetení lísek nebo sněženek) a dále nástupem časného fenologického jara (které je vymezeno počátkem květu třešně ptačí, břízy bělokoré a javoru mléče). V současné době tedy necháváme rostliny procházet odpočinkem (dormancí), kdy jsou fyziologické pochody sníženy na minimum a rostlina přečkává nepříznivé podmínky.

V podmínkách měnícího se klimatu nicméně fenologické fáze monitorujeme i během zimy a to konkrétně aktivitu polních plodin (pšenice ozimé a řepky ozimé).

Aktuální informace o polních plodinách

K datu 26. 12. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 19. 12. do 26. 12.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

pšenice řepka

Meteorologie a klimatologie

Sumy teplot v České republice za rok 2021

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Oproti roku 2020 byla tato suma v uplynulém roce výrazně nižší a to o 8,5 %. Oproti dlouhodobým hodnotám 1981-2010 byla průměrná hodnota za ČR jen nepatrně nižší. Větší rozdíl byl hlavně v Polabí.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 3. 1. 2022, počítána od 1. 1. 2021.

mapa

graf graf graf graf graf