Aktuální data

Aktuální data roku 2021

Chladné počasí s nízkými průměrnými denními teplotami, které dokládají sumy aktivních teplot od ledna tohoto roku, zpozdilo nástupy fenologických fází u řady druhů. V posledních několika letech bylo v tuto dobu výrazně teplejší počasí a i termíny fenofází jsme pozorovali o několik týdnů dříve. Nástupy fenofází se v tomto roce zpožďují i vůči dlouhodobým termínům, jak dokládá například kvetení sasanky pryskyřníkovité (a dalších druhů bylin, keřů, stromů nebo i počátek hnízdění ptačí populace) a tento jev jsme pozorovali zejména ve středních a vyšších polohách. Naopak v nížinách bylo možné pozorovat nástupy fenofází i v termínech, na které jsme zvyklí v posledních letech (např. meruňky).

sasanka plicník hloh trnka lípa jasan sýkora bříza

Aktuální informace o polních plodinách

K datu 18. 7. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 11. 7. do 18. 7.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

pšenice řepka kukuřice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Oproti dlouhodobému průměru nebo minulému roku stále je největší deficit v agrárních oblastech České republiky. V Polabí je teplota zpožděna až o 8 dnů, na jižní Moravě o 0-3 dny. Lepší situace je hlavně ve středních polohách republiky. Teplotní suma se začíná už blížit dlouhodobému průměru 1981-2010 a na mnoha místech už se dostala do kladných čísel. Naopak oproti minulému roku pozorujeme ještě značné zpomalení.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 26. 7. 2021, počítána od 1. 1. 2021.

mapa

graf graf graf graf graf