Aktuální data

Fenologický monitoring byl v roce 2021 zahájen již na přelomu února a března, kdy sporadicky začínaly kvést lísky. Díky nízkým teplotám je nástup fenologického jara pozvolný a postupný a doposud jsme zaznamenali kvetení lísek (které jsou již od konce března odkvetlé), dále kvetení olší, vrb nebo dřínů. Kvetení proběhlo a nebo probíhá také u ovocných dřevin. Z bylinného patra již prošly kvetením populace sněženek a bledulí a na lokalitách lužních lesů jižní Moravy kvetou populace křivatců, sasanek, dymnivek či violek. První listy raší u hlohů či bezu černého, lip, javorů a bříz.

Aktuální data roku 2021 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 9. 5. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 2. 5. do 9. 5.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

pšenice řepka kukuřice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Minulý týden došlo sice ke zvýšení sumy teplot, ale stále je o dost níže než například v minulém roce, kdy byly tyto sumy výrazně vyšší. Teplotní suma nad 5°C je tedy stejně jako minulý týden zpožděná o 8 až 17 dnů oproti normálu. Hlavně v nižších polohách je oproti dlouhodobému průměru kumulativní hodnota výrazněji níže. Na většině stanic je teplotní suma nad 5°C pouze na 60 až 80 % dlouhodobých hodnot.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 10. 5. 2021, počítána od 1. 1. 2021.

mapa

graf graf graf graf graf