Aktuální data

Fenologický monitoring byl v roce 2021 již zahájen. Mezi první fenologické fáze, které jsme již zaznamenali patrří kvetení lísky obecné, která v nížinách a ve středních polohách postupně odkvétá. Aktuálně sledujeme kvetení olší, vrb nebo dřínů. Z bylinného patra pak v plné síle kvete sněženka a bledule. Na lokalitách lužních lesů jižní Moravy pozvolna zahajují své kvetení populace křivatců, sasanek, dymnivek či violek. První listy pozvolna raší u hlohů či bezu černého.

Aktuální data roku 2021 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 4. 4. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 28. 3. do 4. 4.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá, pšenice ozimá - na většině lokalit byly během podzimu zaznamenány fenofáze vzcházení a tyto fáze probíhaly i během zimy. V současné době fenologického předjaří jsou v případě pšenice na většině lokalit zaznamenávány fáze počátku odnožování. V případě řepky ozimé je aktuálně na většině lokalit sledována fáze prodlužovacího růstu.

pšenice řepka

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Minulý týden bylo počasí jak na houpačce a pouze víkendové teploty vzduchu byly vyšší, což příliš nezměnilo teplotní sumu nad 5°C. Hlavně v nižších polohách je oproti dlouhodobému průměru kumulativní hodnota výrazněji níže. Na většině stanic je teplotní suma nad 5°C pouze na 60 až 80 % dlouhodobých hodnot. Markantnější je rozdíl oproti minulému roku, kdy na mnoha stanicích byla tato suma v polovině dubna skoro o polovinu vyšší.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 12. 4. 2021, počítána od 1. 1. 2021.

mapa

graf graf graf graf graf