Aktuální data

Fenologie v roce 2022

Po poměrne teplém začátku fenologického předjaří, kdy jsme kvetení sněženek a lísek zaznamenali v první polovině února, následně březnové chladnější periody zpomalily rašení i kvetení a během dubna pozvolna nastupovaly jednotlivé fenofáze sledovaných druhů. V první polovině dubna začaly rašit habry, javory babyky a duby. Proběhlo kvetení trnek a kvetly populace bylin (sasanky, dymnivky a plicníky). V druhé polovině dubna jsme dále zaznamenali hnízdění populací sýkory koňadry a rašení lísky. Na přelomu dubna a května probíhalo rašení lip. V květnu jsme pozorovali kvetení hlohů.

Během října a listopadu byla sklizena kukuřice. Od září do října probíhalo vzchízení ozimů (pšenice ozimá a řepka ozimá). Aktuálně čekáme na opad modřínů.

Během jara jsme monitorovali fenofáze vybraných stromů nebo ptačích populací:

Průběh rašení dubu: dub Foto: P. Dížková

Průběh rašení habru: habr Foto: P. Dížková

Průběh kvetení trnky: trnka Foto: P. Dížková

Průběh rašení javoru babyky: babyka Foto: P. Dížková

Průběh rašení lípy: lípa Foto: P. Dížková

Hnízdění sýkory koňadry (samička sedící na vejcích, kropenatá vajíčka sýkory a několik dní stará mláďata): sykora Foto: P. Dížková

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Uplynulý týden bylo sice průměrně v celé republice meziročně o 1,4°C teplejší, ale významně chladnější než roky 2019 a 2020. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Na většině území republiky je vyšší suma teplot o 250-350°C, což znamená hodnoty okolo 10 %. V porovnání s minulými roky jsme zatím výše než v letech 2020 a 2021.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 28. 11. 2022, počítána od 1. 1. 2022.

mapa

graf graf graf graf graf