Javor klen

Acer pseudoplatanus, L.

Pro javor sledujeme tyto jarní a podzimní fenofáze:

Jarní fenofáze
 
Podzimní fenofáze

Zralost plodů

Strom velkých rozměrů s dosti přímým válcovitým kmenem a košatou korunou. Klen dosahuje 35–40 m výšky a průměru kmene až 2 m. Šupinovitě odlupčivá borka starých kmenů bývá velmi různě utvářena. Pupeny jsou světlezelené. Vstřícné listy jsou dlouze řapíkaté, dlanitě pětilaločnaté, 7–20 cm dlouhé; zářezy v listech dosahují do poloviny čepele, laloky na okraji jsou tupě pilovité. Na podzim listy žloutnou nebo červenají. Žlutozelné květy jsou v nicích hroznech, plody jsou dvounažky s vypouklými semeny, jejichž křídla svírají ostrý úhel. 

Klen je dřevina snášející střední zástin a je dřevinou vlhkého horského klimatu oceánického charakteru. Nároky na půdní a vzdušnou vlhkost jsou značné. V terénu bývá klen vázán na vlhká stanoviště, jaká představují prameniště a náplavy říček; nesnáší však stagnující vodu a nevydrží záplavy. Typická horská stanoviště klenu jsou charakterizována vysokými srážkami nebo vysokou vzdušnou vlhkostí. Je významnou součástí typických lesních společenstev – tzv. suťových lesů. Na našem území roste klen roztroušeně, nejčastěji ve skupinkách ve všech pahorkatinách, vrchovinách a pohořích. V České republice stoupá na 800–900 m n. m. V Krkonoších, Jeseníkách a na Šumavě vystupuje ojediněle přes 1200 m n. m.
Synonymum je javor horský.
 
 

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.

Foto: Jan David Reitschläger