Ječmen setý - ozimý

Hordeum vulgare L. convar. vulgare

Jedno- až dvouletá sivě ojíněná obilnina vysoká 60 až 130 cm. Stébla jsou přímá, lysá. Čepele listů jsou víceméně ploché, lysé, jazýček krátký, uťatý, bez zoubků, s oušky, která se překřižují. Klas je dvou-, čtyř- nebo šestiřadý, klásky jsou jednokvěté, stojící na vřeteni buď jednotlivě, nebo až po třech. Plevy jsou čárkovité, plucha je s velmi dlouhou osinou. Plodem jsou vřetenovité, pevně okoralé, s listeny srostlé, uzavřené obilky. Existují početné kulturní jarní a ozimé formy, které se rozlišují podle množství plodných klásků. Ozimé ječmeny jsou zpravidla čtyř- nebo šestiřadé. Rozlišuje se pět základních skupin kultur, z nichž se u nás pěstují pouze dvě. Jednou z nich je ječmen ozimý obecný (convar. vulgare), u něhož jsou ve trojici plodné všechny klásky a který se u nás pěstuje jako ozim.

Ječmen ozimý se v roce 2018 pěstoval na 102 602ha. (Zdroj: ČSÚ)

Pro ječmen sledujeme tyto fenofáze:

Vzcházení

Sloupkování

Metání

Zralost

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.