Metání

Fenologická fáze, kdy z pochvy posledního listu vyčnívá právě polovina květenství. Nesleduje se pro lilek brambor a řepku.

DETAIL METÁNÍ PŠENICE A JEČMENE: Metání je závěrečnou etapou v procesu utváření a růstu stébla obilnin. Jde v podstatě o rychlý růst posledního stébelného článku, který nese na svém vrcholu klas. Utváření květenství na vzrostném vrcholu stébla probíhá již od raných etap jejího vývinu. Při metání dochází k uvolňování téměř vyvinutého květenství z pochvy posledního listu. Pochva se v horní části podélně rozevírá a květenství z ní proniká ven. Za nástup fenofáze metání na jednotlivé rostlině považujte stav, kdy z pochvy posledního listu vyčnívá právě polovina klasu (laty). Osiny se přitom do délky klasu nezapočítávají. V rámci fenologického pokusu fenofáze metání nastupuje, je-li uvedený stav zjištěn alespoň u poloviny z celkového počtu rostlin.

DETAIL METÁNÍ KUKUŘICE: metání se sleduje na samčím květenství. V ostatním platí stejný popis, jako pro pšenici a ječmen.