Vzcházení

Vzcházení - fenofáze, kdy rostliny na sledované ploše vzcházejí a začínají řádkovat. Jednotlivá rostlina vzchází, jakmile nad povrch půdy pronikne hrot její zárodečné pochvy (koleoptile). V rámci sledované plochy vzcházení nastupuje, je-li popsaný stav zjištěn alespoň na 10% pokusné plochy.