Ječmen setý - jarní

Hordeum vulgare L.

Jedno- až dvouletá sivě ojíněná obilnina vysoká 60 až 130 cm. Stébla jsou přímá, lysá. Čepele listů jsou víceméně ploché, lysé, jazýček krátký, uťatý, bez zoubků, s oušky, která se překřižují. Klas je dvou-, čtyř- nebo šestiřadý, klásky jsou jednokvěté, stojící na vřeteni buď jednotlivě, nebo až po třech. Plevy jsou čárkovité, plucha je s velmi dlouhou osinou. Plodem jsou vřetenovité, pevně okoralé, s listeny srostlé, uzavřené obilky. Existují početné kulturní jarní a ozimé formy, které se rozlišují podle množství plodných klásků. Rozlišuje se pět základních skupin kultur, z nichž se u nás pěstují pouze dvě. Jednou z nich je ječmen ozimý dvouřadý (convar. distichon), u něhož jsou plodné pouze prostřední klásky a který se u nás pěstuje především jako jařina.

Ječmen jarní se v roce 2018 pěstoval na 222 122ha. (Zdroj: ČSÚ)

V rámci tohoto fenologického monitoringu pozorujeme ječmen setý jarní.

Pro ječmen sledujeme tyto fenofáze:

Vzcházení
Sloupkování
Metání
Zralost

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.