Ječmen setý - jarní

Hordeum vulgare L.

Jedno- až dvouletá sivě ojíněná obilnina vysoká 60 až 130 cm. Stébla jsou přímá, lysá. Čepele listů jsou víceméně ploché, lysé, jazýček krátký, uťatý, bez zoubků, s oušky, která se překřižují. Klas je dvou-, čtyř- nebo šestiřadý, klásky jsou jednokvěté, stojící ve trojicích. Plevy jsou čárkovité, plucha je s velmi dlouhou osinou. Plodem jsou vřetenovité, pevně okoralé, s listeny srostlé uzavřené obilky.

Ječmen setý se v současné době pěstuje v České republice na 16% orné půdy.

V rámci tohoto fenologického monitoringu pozorujeme ječmen setý jarní.

Pro ječmen sledujeme tyto fenofáze:

Vzcházení
Sloupkování
Metání
Zralost

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.