Brukev řepka

Brassica napus L.

Statná jedno- až dvouletá, sivě ojíněná bylina, vysoká 40 až 150 cm. Lodyha je přímá, v horní polovině bohatě větvená, listy velké, přisedlé, lyrovitě laločnaté, zubaté celokrajné, na bázi poloobjímavé. Květy vyrůstají ve vrcholových přímých hroznech a rozvíjí se pomalu odspodu. Kalich i koruna jsou čtyřčetné, kalich je rozestálý, korunní plátky žluté. Plody jsou šešule.

V současné době je u nás pěstován poddruh řepka olejka na cca 10% orné půdy. Podle některých informací se řepka využívala již ve středověku na výrobu oleje a mýdla. V posledním desetiletí došlo ke značnému nárůstu průmyslového pěstování různých druhů řepky olejky. Zvýšený zájem o tuto plodinu přineslo její využití pro technické účely (produkce bionafty a bioetanolu) a zároveň i využívání jejich geneticky modifikovaných odrůd. Řepka je ve stále větším rozsahu pěstována v celé Evropě i v zámoří.

V zemědělské praxi je běžně používán název řepka ozimá.

Pro řepku sledujeme tyto fenofáze:

Vzcházení
Počátek prodlužování stonku
Kvetení
Zralost

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.