Borovice lesní

Pinus sylvestris, L.

Pro borovici sledujeme tyto jarní a podzimní fenofáze:

Jarní fenofáze
Rašení
Plné olistění
Počátek kvetení
Konec kvetení

Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde.

Borovice lesní je jehličnan dorůstající do výšky až 40 m, s rozvolněnou, nepravidelnou korunou. Kůra na větvích a na mladších kmenech je tenká, v průsvitných plátcích se odlupující, na starších kmenech přechází v silnější, hluboce zbrázděnou kůru. Jehlice vyrůstají ze zkrácených větévek vždy po dvou ve svazečku. Samčí květy jsou uspořádány v početnější drobné, za květu žluté šištice, a to na konci větví stejně jako samičí květy. Ty jsou však zelené a rostou buď jednotlivě, nebo nejvýše po dvou. Šišky dozrávají druhým rokem.

Borovice lesní je odolný druh sahající až do výšky 1300 m. Méně se mu však daří konkurovat jiným stromům. Proto je borovice původně vázána na extrémní stanoviště – skály, suché stráně, vřesoviště, rašeliniště, suťová pole. V lesnické praxi se vysazuje po celém území, často právě na horších, jinak těžko využitelných půdách.
 

Foto: Jan David Reitschläger