15.6.2020

V uplynulém týdnu byl zaznamenán tzv. „tropický“ den

 V uplynulém týdnu (7.6 – 13.6.2020) bylo naše území pod vlivem přílivu teplého a vlhkého vzduchu, což se v plné míře ukázalo na jeho konci. Srážky byly většinou bouřkového charakteru a místy i značně intenzivní. To znamenalo obrovské prostorové rozdíly v úhrnech. Více informací

Na jižní Moravě a na dolním toku české části Labe byly týdenní úhrny většinou jen do 15 mm za týden. Naopak v jižních Čechách a v pásu od Jindřichova Hradce po Jeseník spadlo mezi 50-70 mm za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty vzduchu většinou okolo 15-20°C, od čtvrtka se pak začalo oteplovat a v sobotu byl zaznamenán tzv. „tropický“ den, kdy na mnoha místech republiky překročila teplota hranici 30°C. Noční teploty se pohybovaly často od 10-15°C.

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 6-9 %. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 5-6 dnů. Stav je tedy podobný jako v minulém týdnu.

Předpověď
V následujícím období (od 15.6.2020) budeme pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu. Čekáme tedy stále vlhčí počasí, tedy častější srážky, většinou bouřkového charakteru. Celkové úhrny budou tedy značně prostorově rozdílné a jejich správná predikce bude dosti obtížná. Nejsou vyloučeny týdenní sumy srážek nad 50 i 70 mm. V místech, kde se bouřky méně objeví, tak spadne jen do 25 mm. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat nejčastěji mezi 20-24°C. Ve svrchní vrstvě do 40 cm nebude i v dalších 10 dnech sucho pozorováno a na mnoha místech bude půda nasycena. To bude platit i pro hlubší vrstvy 40-100 cm, kde sucho bude zůstávat jen v pár lokalitách. Snížená půdní vlhkost bude maximálně do 10 % území republiky i v horizontu dalších 10 dnů.

Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 1. července se předpokládá, že teploty budou většinou stále nadprůměrné a to o 3-5°C. Maximální denní teploty budou tedy typicky na letních hodnotách (okolo 25°C).

V minulém týdnu pokračovalo vlhčí počasí. To způsobilo častý vznik bouřek, které byly značně intenzivní, ale lokální. Proto jsou výrazné rozdíly ve srážkových úhrnech. V dalším období předpokládáme nadále časté přeháňky a nadprůměrné teploty vzduchu.