25.5.2020

V tomto týdnu budou spíše podprůměrné teploty vzduchu

V uplynulém týdnu (17. 5. – 23. 5. 2020) jsme byli sice většinou pod vlivem tlakové výše, ale o víkendu nad našim územím začaly přecházet frontální systémy. Hlavně fronta během soboty byla značně vydatná na srážky a celkové úhrny byly tedy podstatně vyšší, než se v týdenním výhledu čekalo. Více informací

 Od Vltavy a Labe na východ byly úhrny nejčastěji mezi 20-40 mm za týden. Naopak v západní části republiky byly naměřeny úhrny většinou okolo 10-20 mm za týden. Teploty postupně stoupaly až do úterý včetně, kdy maxima byla i okolo 27°C. Pak se mírně ochladilo na 18-22°C a k dalšímu poklesu teplot došlo o víkendu. Noční teploty byly nejčastěji mezi 2-5°C, pouze v úterý, středu a sobotu byly naopak nad 5°C.

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 10-20 %. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 7-9 dnů. Oproti předešlému vyhodnocení jsou tyto hodnoty lehce nižší, což znamená, že se nám růst teploty vzduchu v minulém týdnu mírně zpomalil.

V následujícím období (od 25. 5. 2020) čekáme spíše časté přeháňky, což bude znamenat značnou prostorovou proměnlivost srážek a i modely budou náchylnější na chybu predikce úhrnů pro konkrétní místa. Více srážek se čeká během čtvrtečního dne, jak bude přecházet okluzní fronta, pak ještě v neděli. Během následujících 10 dnů modely čekají úhrny okolo 20-30 mm, ale nejsou vyloučeny místa i s více než 40 mm. Teploty budou většinou jen mezi 15-18°C a noční mají klesat k 5-10°C. Ve svrchní vrstvě půdy (do 40 cm) bude na většině území pokračovat normální stav, pouze v závětrné straně Krušných hor se bude vláhová situace půdy zhoršovat. Ve hlubších vrstvách 40-100 cm bude setrvalý stav, tedy sucho zde bude i nadále významné. V dalších 10 dnech tedy celkově čekáme, že v celém horizontu bude snížená půdní vlhkost na 40 % území, ale mírné až výrazné sucho na méně než 20 %.

Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 10. června předpokládá, že teploty budou do počátku června podprůměrné, poté se přechodně dostanou na dlouhodobé hodnoty a v závěru období by měly být spíš nadprůměrné.

V minulém týdnu jsme se dočkali dalšího většího úhrnu srážek, který byl vyšší, než očekával týdenní výhled. V dalších 10 dnech čekáme hodně přeháněk, proto i predikce srážek přesně pro dané místo bude zatížena větší možností chyby. Půdní sucho by mělo udržovat setrvalý stav, kdy špatná situace bude hlavně v hloubkách 40-100 cm.