Třešeň ptačí

Cerasus avium, L.

Pro třešeň sledujeme tyto jarní a podzimní fenofáze:

Jarní fenofáze
Rašení listových pupenů
Počátek kvetení
Plný rozkvět 
Konec kvetení

Podzimní fenofáze
Žloutnutí listů 10%
Žloutnutí listů 100%
Konec opadu listů 
 

Jedná se o původní formu, z níž byly vyšlechtěny všechny kulturní odrůdy třešně. Kůru má lesklou, hladkou, s mnoha poměrně velkými lenticelami (dýchací otvory v kůře). Koruna je štíhlá, vytahující se do výšky, zatímco kulturní třešeň ji má spíše nízkou, rozložitou. Listy jsou podlouhle obvejčité, pilovité, palisty čárkovité, žláznatě zubaté. Pravidelné pětičetné květy v okolících na krátkých stopkách jsou bohatě nasazeny po celé délce větví. Plody jsou drobné peckovice, za úplné zralosti jsou černofialové a mají nahořkle sladkou chuť. Toto je druhý znak, kterým lze ptáčnici spolehlivě rozeznat od ostatních kultivarů třešně.

Třešeň ptačí je na rozdíl od většiny ostatních našich druhů ovoce domácího původu. Roste roztroušeně v listnatých lesích, na mezích, podél cest, na výslunných křovinatých stráních, a to od nížin do podhůří.
 

Foto: Lenka Bartošová