Datum sklizně

Datum sklizně – fenofází „sklizeň“ se rozumí den, kdy bylo na sledované rostlině započato česání révy vinné.