11.4.2023

Vývoj druhů pozvolna pokračuje

 Díky poměrně chladným podmínkám stále pozorujeme dokvétání bylin (dymnivky, sasanky a plicníky). V současné době monitorujeme rašení listových pupenů u javorů, u jilmů a habrů pokračuje postupný růst listů. Objevují se první otevřené květy třešní. Populace sýkory koňadry zahájily kladení vajec, zároveň ale pozorujeme teprve rozěstavěná hnízda. Variabilita v rámci lokalit a hnízdních párů je tedy letos výrazná.