15.6.2023

Řepky zahajují zralost

 Jedna z hlavních produkčních plodin - řepka ozimá - po odkvětu místy začíná přecházet do zralosti jako první plodina. Následuje ji pšenice ozimá, která se stále drží ve fenofázi metání (tzn. fáze na kterou navazuje právě kvetení).