10.7.2023

Pole s obilninami postupně zlátnou

 Pšenice i ječmen začínají zlátnout (zejména v teplejších oblastech České republiky) a tzv. žlutou zralost máme od našich respondentů hlášenou z většiny lokalit. Žně se tedy den ode dne blíží a hlášenou sklizeň očekáváme v dalších dnech. Podmínky pro sklizeň jsou více než příznivé - dobrý přístup na pozemky a vhodná vlhkost zrna při sklizni.