24.4.2024

Ochlazení přineslo zpomalení růstu vegetace

 Ochlazení v druhé polovině dubna přineslo zpomalení nebo pozastavení růstu vegetace, nicméně už před tímto snížením teplot byla vegetace ve svém vývoji výrazně vepředu (tedy dřeviny vykazovaly plné olistění, keře kvetly nebo byly již po odkvětu, ptačí populace již zahájily hnízdění, kvetení bylin již proběhlo). Většina námi sledovaných fenofází tak proto byla již monitorována. Ochlazení bylo a je kritické zejména pro ovocné dřeviny, révu vinnou nebo jahodníky, jak o tom informuje portál Agrorisk