8.5.2023

Chladné jaro zpomaluje růst vegetace

Po rychlém nástupu brzkých fenologických fází na počátku jara (v druhé polovině března) se nyní díky průměrným nebo podprůměrným teplotám zpomaluje rozvoj sledovaných dřevin. U lip, habrů a dubů sledujeme plné olistění nebo postupný růst listů. Jasany vyrašily a nyní pozvolna pokračuje další růst listů. Sledujeme kvetení keřů - aktuálně kvetou hlohy, začaly kvést šeříky. Pozorujeme hnízdění sýkor a lejsků.