Pozorovaná data

Dlouhodobý fenologický monitoring v letech 1951 - 2020

Na lokalitách jižní Moravy dlouhodobě monitorujeme nástupy fenologických fází vybraných druhů. Díky dlouhodobému měřítku je patrná změna v termínech fází a jejich posun do dřívějšího data. 

 

RAŠENÍ LÍPY SRDČITÉ

 

PLNÉ OLISTĚNÍ JAVORU BABYKY

 

PLNÉ KVETENÍ HLOHU OBECNÉHO

 

POČÁTEK KVETENÍ SLIVONĚ TRNKY 

 

POČÁTEK KVETENÍ MERUŇKY

 

Aktuální fenologický monitoring v roce 2020

Aktuální informace o polních plodinách k datu 31. 5. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 24. do 31. 5.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.  

Pšenice ozimá - oproti minulému týdnu je fenofáze metání na většině sledovaných lokalit. Fáze sloupkování se vyskytovala již jen sporadicky. 

Kukuřice na zrno - ve sledovaném období stále pokračoval vývoj a pozorovatelé hlásili fenofáze vzcházení i počátek prodlužovacího růstu. 

 

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot. Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 8-12 %. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 5-7 dnů. Oproti minulým vyhodnocením se toto číslo stále zmenšuje a tedy to znamená, že procházíme spíše chladnější fází než je obvyklé, což se může projevit na vývoji rostlin.

 

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 1. 6. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice