Pozorovaná data

Aktuální data roku 2020

 

Aktuální data roku 2020 - polní plodiny

Aktuální informace o polních plodinách k datu 28. 6. 2020 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 21. 6. do 28. 6.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz.

Řepka ozimá - ve sledovaném období byly řepky odkvetlé a pozorovatelé zaznamenávají probíhající a postupnou zralost.   

Pšenice ozimá - ve sledovaném období převažovala fenofáze ´žlutá zralost´.

Kukuřice na zrno - na všech sledovaných lokalitách byla zaznamenána fenofáze prodlužovacího růstu.

 

Dlouhodobý fenologický monitoring v letech 1951 - 2020

Na lokalitách jižní Moravy dlouhodobě monitorujeme nástupy fenologických fází vybraných druhů. Díky dlouhodobému měřítku je patrná změna v termínech fází a jejich posun do dřívějšího data. 

RAŠENÍ LÍPY SRDČITÉ

 

PLNÉ OLISTĚNÍ JAVORU BABYKY

 

PLNÉ KVETENÍ HLOHU OBECNÉHO

 

POČÁTEK KVETENÍ SLIVONĚ TRNKY 

 

POČÁTEK KVETENÍ MERUŇKY

 

Aktuální sumy teplot v České republice

Mezi růstem plodin a nástupem meteorologických proměnných (zejména teplot v jarním období) existuje agrobiologický vztah, který je možno popsat pomocí sum teplot.  Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Ta je momentálně na mnoha stanicích vyšší, než je dlouhodobý normál o 5-8%. To znamená, že současné sumy by bylo normálně dosaženo až za 5-6 dnů. Stav je tedy podobný jako v minulém týdnu.

 

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 6. 7. 2020, počítána od 1. 1. 2020.

Grafy vývoje sum aktivních teplot pro vybrané stanice