Náš tým

Vedoucí projektu

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D

Lenka Bartošová se věnovala studiu fenologie již ve své disertační práci, kde zpracovala dlouhodobé fenologické řady ekosystémů lužních lesů jižní Moravy. Její práce je založena na spolupráci a sdílení dat s docentem Zdeňkem Bauerem Csc., jehož fenologická pozorování započala již v roce 1961. Ve spolupráci se studenty Mendelovy univerzity již několik let organizuje pravidelný fenologický monitoring. V současné době je zaměstnankyní Mendelovy univerzity v Brně a zároveň je vědeckou pracovnicí Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR, v.v.i.

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Miroslav Trnka je profesorem na Mendelově univerzitě v Brně a zároveň je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR, v.v.i. Jeho hlavním vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách; a dále se také intenzivně věnuje výzkumu sucha na území ČR. Výrazně podporuje výzkum a vývoj v oblasti fenologie v rámci svých vědeckých tymů a chce tak navázat na historická fenologická pozorování, která byla prováděna na Mendelově univerzitě v Brně již od 20. let minulého století.

Další lidé v projektu

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Petr Štěpánek se dlouhodobě zabývá zpracováním klimatologických údajů od kontroly kvality dat přes homogenizaci, časovou a prostorovou analýzu těchto řad (včetně interpolací) až po zpracování výstupů klimatických modelů. Pro tyto účely aplikuje již ověřené nebo nové postupy a vytváří softwarový nástroj použitelný pro širší vědeckou komunitu (AnClim, ProClimDB).

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Pavel Zahradníček je absolventem Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU, doktorát získal v oboru fyzické geografie. Tématem jeho disertační práce byl vztah změny klimatu a fenologie révy vinné. V současnosti se zabývá kontrolou kvality dat, homogenizace, tvorbou technických řad, analýzou časových řad a zpracováním výstupu klimatických modelů.

Dr. Ing. Martin Možný

Martin Možný je odborníkem v oblasti klimatologie a agrometeorologie. Zabývá se interakcemi mezi atmosférickými procesy a živými organismy a klimatickými změnami v půdě. Věnuje se také praktickému využití digitálních fotoaparátů a infračervených IP kamer pro fenologická pozorování.